Data Ansawdd Dŵr Ymdrochi

Mae’r set ddata hon yn ymdrin ag ansawdd dŵr mewn safleoedd arfordirol o dan delerau’r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi Ewropeaidd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Cymerir samplau dŵr mewn safleoedd dŵr ymdrochi dynodedig bob wythnos o fis Mai tan fis Medi. Mae dadansoddiad o ganlyniadau’r samplau hyn dros bedair blynedd yn cynhyrchu dosbarthiad ansawdd dŵr blynyddol i bob dŵr ymdrochi.

Yn 2014, roedd holl ddyfroedd ymdrochi Cymru yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Dyma’r canlyniadau cyffredinol gorau yn y DU.

Mae data ansawdd dŵr ymdrochi Cymru ar gael drwy API, ac fe’i trwyddedir yn agored o dan Drwydded Llywodraeth Agored. Rydym hefyd yn darapru app i archwilio elfennau o’r data drwy’r proffil a ddelir ar bob dŵr ymdrochi, a chymhwysiad teclyn sy’n caniatau i chi roi llif byw o wybodaeth am ansawdd dŵr ymdrochi ar eich gwefan.

API ansawdd dŵr ymdrochi

Mae’r model data sy’n sail i’r API, a fynegwyd mewn Data Cysylltiedig, yn cynnwys:

  • dyfroedd ymdrochi a’u nodweddion
  • canlyniadau samplau wythnosol
  • dosbarthiadau blynyddol
  • rhagamcanion llygredd tymor byr (24 awr)
  • buddsoddiadau newid sylweddol
  • sefyllfaoedd annormal

Gellir cyrchu’r data mewn amryw o fformatiau, yn cynnwys JSON, Turtle, HTML a XML. Mae ar gael am ddim ac nid oes angen cofrestru.

Gweler:

api

App proffiliau dŵr ymdrochi

Mae’r app hwn yn eich galluogi i ganfod safleoedd dŵr ymdrochi dynodedig yng Nghymru, a mynd at wraidd y canlyniadau ansawdd dŵr wythnosol a blynyddol, rhagamcanion llygredd ac agweddau eraill o’r data gwaelodol.

cymhwysiad

Teclynnau dŵr ymdrochi

Mae’r cymhwysiad hwn yn eich galluogi i addasu llif byw data ansawdd dŵr i safle dŵr ymdrochi penodol, neu’r holl safleoedd mewn ardal benodol, a dangos y llif hwnnw ar eich gwefan chi.

cymhwysiad

Consol ymholiad SPARQL

Defnyddiwch y consol ymholiad SPARQL i redeg ymholiadau yn uniongyrchol yn erbyn stôr ddata dŵr ymdrochi CNC.

consol