Dylunydd widget ansawdd dŵr ymdrochi

Ffurfweddwch widget gwe i ddangos y wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd dŵr ymdrochi gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar eich gwefan eich hun. Dewiswch opsiynau ffurfweddu, ac edrychwch ar ragolwg o’r widget isod. Problem? Anfonwch e-bost atom yn datadistribution@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

1 Dewiswch dempled widget

Pa fath o widget fyddech chi’n hoffi ei ychwanegu at eich gwefan?

2 Ffurfweddwch eich widget

Yn gyntaf, dewiswch dempled widget.

3 Cod HTML

  Rhagolwg

Dewiswch fath o widget.