Natural Resources Wales Safleoedd dŵr ymdrochi yn Sir Ddinbych

Ansawdd dŵr blynyddol Ansawdd dŵr wythnosol Rhagolwg
o
berygl
llygredd
Sir Ddinbych
Marine Lake, Y Rhyl2023:
ansawdd dŵr digonol
digonol
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
10 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
03 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
24 Meh
Prestatyn2023:
ansawdd dŵr rhagorol
rhagorol
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
10 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
24 Meh
Iawn
22 Gor
Y Rhyl2023:
ansawdd dŵr digonol
digonol
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
10 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
03 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
24 Meh
Iawn
22 Gor
Y Rhyl - Traeth y Dwyrain2023:
ansawdd dŵr da
da
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
10 Gor
yn dynodi ansawdd dŵr derbyniol
24 Meh
Iawn
22 Gor

Allwedd

Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr rhagorol
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr da
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr digonol
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr gwael
rhagamcanol Seilir dosbarthiadau rhagamcanol ar drefn brofi ddiwygiedig. Gweler rhagor o fanylion …
Nid yw’r darlleniad wythnosol enghreifftiol yn dynodi ansawdd dŵr annerbyniol
Mae’r darlleniad wythnosol enghreifftiol yn dynodi ansawdd dŵr annerbyniol
Rhybudd o lygredd byrdymor
Nid yw’r darlleniad enghreifftiol na’r rhagolwg o lygredd ar gael