Natural Resources Wales Safleoedd dŵr ymdrochi yn Sir Ddinbych

Ansawdd dŵr blynyddol Ansawdd dŵr wythnosol Rhagolwg
o
berygl
llygredd
Sir Ddinbych
Marine Lake, Y Rhyl2022:
ansawdd dŵr gwael
gwael
Dangosir canlyniadau wythnosol yn ystod tymor y dŵr ymdrochi
Prestatyn2022:
ansawdd dŵr rhagorol
rhagorol
Dangosir canlyniadau wythnosol yn ystod tymor y dŵr ymdrochi
Y Rhyl2022:
ansawdd dŵr digonol
digonol
Dangosir canlyniadau wythnosol yn ystod tymor y dŵr ymdrochi
Y Rhyl - Traeth y Dwyrain2022:
ansawdd dŵr da
da
Dangosir canlyniadau wythnosol yn ystod tymor y dŵr ymdrochi

Allwedd

Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr rhagorol
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr da
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr digonol
Dosbarthiad blynyddol: ansawdd dŵr gwael
rhagamcanol Seilir dosbarthiadau rhagamcanol ar drefn brofi ddiwygiedig. Gweler rhagor o fanylion …
Nid yw’r darlleniad wythnosol enghreifftiol yn dynodi ansawdd dŵr annerbyniol
Mae’r darlleniad wythnosol enghreifftiol yn dynodi ansawdd dŵr annerbyniol
Rhybudd o lygredd byrdymor
Nid yw’r darlleniad enghreifftiol na’r rhagolwg o lygredd ar gael